Fredes Liv!

030544 Født på Rørthvej i Odder.

090744 Døbt i Odder Kirke.

            45 Flyttet til Århus.

070851 Begyndt Skolegang i Læssøesgades  Skole, Århus.

060856 Skiftet skole til Ingerslevs Boulevard Skole.

            58 Konfirmeret Sct. Lukas Kirke, Århus.

            60 Mellemskoleeksamen.

            60 Handelslærling Carl F. Petersen, Århus.

            60 Handelsskolen i Århus.

            64 Handelsmedhjælpereksamen.

            64 Ansat X-Ophan Århus Trykker.

010865 Værnepligt

                   Kongens Jyske Fodregiment,  Fredericia. 

300966 Flyttet til Kolding på Kolsters Pensionat, Kolding.          

011066 Ekspedient Carl F. Petersen, Kolding.

130768 Gift med Ellen-Margrethe Bang Pedersen i

                   Bregnet Kirke.

010868 Flyttet til Skærbæk ved Fredericia.         

            69 Ansat ved Fyns Luftringefabrik i Kolding.

021173 Selvstændig Vejle Dækcenter, Vejle. Kompagnon

                   Kurt Madsen. (Fratrådt 1974)

300975 Skifter navn: Hjulcentret Vejle. Kompagnon

                   Bent A. Nielsen Viborg Slidbanefabrik.

            89 Ansat ved Trekantens Listefabrik (TLM), Børkop

                   som Specialarbejder.

            89 Forfremmet til Værkfører.

            95 Afskediget ved TLM.

            96 Ansat ved Middelfart Autodiesel, Middelfart

                   som Bogholder/Altmuligmand.

            04 Efterløn.

            09 Pension.