Fredes Liv!

030544 Født på Rørthvej i Odder. 

090744 Døbt i Odder Kirke. 

            45 Flyttet til Århus. 

070851 Begyndt Skolegang i Læssøesgades Skole, Århus. 

060856 Skiftet skole til Ingerslevs Boulevard Skole. 

010660 Mellemskoleeksamen. 

010960 Handelslærling Carl F. Petersen, Århus. 

            60 Handelsskolen i Århus. 

           64 Handelsmedhjælpereksamen. 

           64 Ansat X-Ophan Århus Trykker.

010865 Værnepligt Kongens Jyske Fodregiment Fredericia.

011066 Ekspedient Carl F. Petersen, Kolding.

130768 Gift med Ellen-Margrethe Bang Pedersen

                   i Bregnet Kirke.

010868 Flyttet til Skærbæk ved Fredericia. 

            69 Ansat ved Fyns Luftringefabrik i Kolding.   

021173 Selvstændig Vejle Dækcenter, Vejle.                       Kompagnon Kurt Madsen.(Fratrådt 1974) 

300975 Skifter navn: Hjulcentret Vejle. Kompagnon Bent A. Nielsen ViborgSlidbanefabrik. 

            89 Ansat ved Trekantens Listefabrik(TLM), Børkop som Specialarbejder. 

           89 Forfremmet til Værkfører. 

           95 Afskediget ved TLM. 

           96 Ansat ved Middelfart Autodiesel, Middelfart som    Bogholder/Altmuligmand. 

          04 Efterløn. 

          09 Pension.